Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół Chrześcijan Baptystów - autonomiczny kościół baptystyczny w Polsce. Jeden z kościołów protestanckich. Członek Polskiej Rady Ekumenicznej.
Kościół Chrześcijan Baptystów to organizacja kościelna skupiającą baptystów zamieszkałych w Polsce. Jego początki sięgają poł. XIX w., kiedy zaczęły powstawać pierwsze zbory, m.in. w: Adamowie, Kicinie, Łodzi, Warszawie i Zelowie. Od 1925 ukazuje się miesięcznik Słowo Prawdy, będący organem prasowym polskich baptystów.
Przed II wojną światową baptyści działali zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w 3 zaborach oraz z art. 111 i 112 Konstytucji marcowej. W 1946 Polski Kościół Chrześcijan Baptystów zyskał w Polsce uznanie prawne, w 1968 otrzymał zatwierdzenie swojego statutu. Obecnie działalność Kościoła w naszym kraju reguluje ustawa z dn. 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
Status prawny Kościoła określa "Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej" z 1995r. (Dziennik Ustaw z 1995 r. Nr 97, poz. 480). Kościół jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy duchownej lub świeckiej. Jest następcą prawnym zborów, organizacji i gmin baptystycznych działających na obecnym terytorium RP przed dniem 1 września 1939. Wierni Kościoła mają prawo do zwolnień od pracy i nauki w Wielki Piątek i Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór.
Działa w kilkudziesięciu zborach (76) i placówkach duszpasterskich, posiada 58 kościołów, kaplic i domów modlitwy oraz punkty katechetyczne. Skupia ok. 6 tys. wyznawców. Naczelną władzą Kościoła Chrześcijan Baptystów jest Krajowa Konferencja Kościoła mająca uprawnienia ustawodawcze, która zbiera się co 4 lata i wybiera władze wykonawcze: Radę Kościoła (7 osób na czele z prezbiterem Kościoła) i Komisję Rewizyjną.
Kościół Chrześcijan Baptystów jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowego Związku Baptystów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 05:47:19