Czytaj więcej"/> Drukuj
Klimat (z gr. klíma = 'skłon, zbocze góry') - charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim.
Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów.
Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia.
Zobacz:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 23:12:56