Czytaj więcej"/> Drukuj
Klasycyzm (z łac. classicus - doskonały) - styl w muzyce, sztuce, literaturze i architekturze odwołujący się się do osiągnięć starożytności greckiej i rzymskiej. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie, a następnie występował równolegle do baroku, czyli od XVII wieku do końca wieku XVIII, w niektórych krajach trwał do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce Oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił pod koniec XVIII w. i w I ćwierci wieku XIX. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła "wojna klasyków z romantykami". Zauroczenie klasyczną harmonią pojawiało się wielokrotnie, także w XX wieku, pod postacią neoklasycyzmu (w literaturze, w architekturze), a następnie wśród artystów awangardowych, np. u Picassa.

Architektura klasycystyczna, podstawowe cechy

Architektura

Najważniejsze budowle klasycyzmu

Malarstwo i grafika

Rzeźba

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 21:38:41