Czytaj więcej"/> Drukuj
Klaster komputerowy (ang. cluster) - grupa połączonych jednostek komputerowych, pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node). W istniejących rozwiązaniach klastrowych można wyodrębnić dwie podstawowe klasy wynikające z celów budowy takich rozwiązań: W praktyce rozwiązania klastrowe mają charakter mieszany i wykonują dla pewnych aplikacji funkcje wydajnościowe, przy jednoczesnym pełnieniu roli niezawodnościowej. Szczególnie często taki tryb pracy klastra dotyczy serwerów WWW, pocztowych itp., z racji sposobu pracy aplikacji obsługujących tego typu serwisy. Z drugiej strony aplikacje bazodanowe, wykorzystywane w biznesie, słabo poddają się zrównoleglaniu (szczególnie gdy żądamy transakcyjności).
Inne możliwe i stosowane klasyfikacje klastrów, to podział na klastry: Jedną z najbardziej popularnych implementacji jest klaster typu Beowulf gdzie rolę węzłów pełnią wydajne komputery klasy PC, pracujące pod kontrolą Linuksa oraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym uzyskać przetwarzanie równoległe np. bibliotekami MPI, PVM.
Największy obecnie (Maj, 2004) klaster jest w Virginia Tech. Jest zbudowany z 1100 podwójnych procesorów Apple G5 (2.0 GHz), i jest trzecim co do wielkości mocy obliczeniowej superkomputerem na świecie.
Najszybszym superkomputerem w Polsce jest obecnie (styczeń, 2005) SuperDome 878 Telekomunikacji Polskiej osiągający teoretyczną moc obliczeniową rzędu 744 gigaflopsów. Gdyby do superkomputerów zaliczano systemy rozproszone, to największym w Polsce byłby obecnie (styczeń, 2005) system komputerowy CLUSTERIX. Poprzednio był nim klaster komputerowy 'holk' w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - na światowej liście superkomputerów na pozycji 231.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:34:55