Czytaj więcej"/> Drukuj
Kimbangizm (Kościół Jezusa Chrystusa na Ziemi ustanowiony przez proroka Simona Kimbangu - EJCSK) afrochrześcijański kościół założony w 1. połowie XX wieku przez Simona Kimbangu na terenie dzisiejszej Demokratycznej Republiki Konga (wówczas Konga Belgijskiego). Wujaszek Simon Kimbangu pochodzący z ludu Kikongo urodzony w 1889 r. w N'Kamba w Dolnym Kongu mógł nauczać tylko przez 6 miesięcy gdyż został aresztowany przez kolonialne władze belgijskie zaniepokojone rosnącą popularnością nowego ruchu i 30 lat aż do śmierci spędził w więzieniu. To jednak dodało mu aury męczennika i Kościół dalej się rozwijał. Ruch religijny kimbangistów urósł z czasem w silny ruch społeczno-polityczny o charakterze antykolonialnym. Do tej pory kimbangizm jest jednym z największych kościołów afrochrześcijańskich, a jego centrum znajduje się w miejscowości N'Kamba-Jeruzalem.
Sakramenty to chrzest, małżeństwo, święcenia kapłańskie i komunia. Eucharystia jest odprawiana 3 razy w roku: w Boże Narodzenie, 12 października - pamiątka śmierci proroka i w Wielkanoc. Chrzest przez nałożenie rąk udzielany jest od 12 roku życia i dokonuje się go 2 razy w roku: w czerwcu i w grudniu. Nabożeństwo niedzielne trwa ok. 1.5 godziny i skłąda się z przeplatających się czytań i śpiewów biblijnych, modlitwy za chorych, błogosławieństwo dzieci i kazanie. Przed wejściem do świątyni wierni mają obowiązek zdjąć obuwie. Wiernych obowiązuje zakaz używania alkoholu i tytoniu. Kościół kimbangistyczny oficjalnie uznany został w 1959 r. w przededniu Bożego Narodzenia. W Kongo ma oficjalny status na równi z katolicyzmem i protestantyzmem a od 1969 r. należy do Światowej Rady Kościołów.
W Kościele tym pojawiają się odłamy i herezje a jedna z nich głosi tożsamość chrześcijańskiego Boga z Nzambi - Najwyższą Istotą ludu Bakongo.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 05:44:26