Czytaj więcej"/> Drukuj
Kazimierz Sabbat (ur. 27 lutego 1913, zm. 19 lipca 1989), był polskim działaczem emigracyjnym, premierem i prezydentem rządu RP na wychodźstwie.
Urodził się Bielinach Kapitulnych u stóp Łysej Góry. Syn Ignacego (organisty) i Franciszki z Wiącków. W 1939 ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był harcerzem zarówno w II RP jak i na emigracji. Po krótkiej służbie w marynarce wojennej został skierowany do służby w brygadzie gen. Stanisława Maczka, z którą dotarł do Wielkiej Brytanii. Został ranny podczas służby. Pod koniec wojny pracował jako referent ds. młodzieży przy Sztabie Generalnym.
Opuścił wojsko w roku 1948 i założył własne przedsiębiorstwo. Społecznie pracował w harcerstwie i Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Kierował odcinkiem skarbu w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego. Od 1967 był prezesem tego organu. Był premierem rządu RP na wychodźstwie w latach 1976-1986. Potem objął urząd prezydenta (1986-1989). Usiłował jednoczyć polityczne ośrodki na emigracji. Zmarł nagle dnia 19 lipca 1989 (tego samego dnia sejm PRL wybrał za zgodą opozycji na prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego). Jego następcą został dotychczasowy minister ds. krajowych w gabinecie prof. Edwarda Szczepanika Ryszard Kaczorowski. Stało się to na mocy dekretu o sukcesji prezydenckiej przed zawarciem pokoju.
W 1949 ożenił się z Anną z Sulików, córką generała Nikodema Sulika. Mieli 3 córki i syna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 08:27:51