Czytaj więcej"/> Drukuj
Kazanie na górze zostało wygłoszone przez Jezus Chrystus|Jezusa Chrystusa
około roku 30 n.e.. Przypuszcza się, że zostało wygłoszone na Górze Błogosławieństw na północnym brzegu Jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnaum. Kazanie na górze przytacza Ewangelia Mateusza (por. Mt 5-7). Najważniejszą częścią Kazania na górze są Błogosławieństwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:48:47