Czytaj więcej"/> Drukuj
Kazanie to przemowa wygłaszana zwykle przez osobę duchowną wyznania chrześcijańskiego, która ma za zadanie nauczanie i przekazanie treści religijnych.
Często kazanie nazywane też w wierze katolickiej homilią (homilia ściśle rzecz biorąc, oparta jest na czytaniach liturgicznych, natomiast kazanie może być na dowolny temat) jest wygłaszane w światyni z miejsca, które nazywamy amboną.
Najbardziej znanym z kazań jest Kazanie na górze wygłoszone przez Jezusa Chrystusa.
Znani kaznodzieje:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 16:02:19