Czytaj więcej"/> Drukuj
Katedra_Łacińska -
Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów Lwowa. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67m i szerokości 23m zbudowany na przełomie XIV i XV w. według planów architekta miejskiego Piotra Stechera. Siedziba lwowskich arcybiskupów obrządku łacińskiego.

Historia

Budowę katedry rozpoczęto za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1370. Prezbiterium zasklepiono w 1404, nawę w 1474. Katedra została poświęcona w 1405 przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę. Po wielkim pożarze Lwowa w 1527 runęło sklepienie katedry. 1 kwietnia 1656 w tej katedrze, przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej złożył Śluby Lwowskie król Jan Kazimierz. W latach 1765-1772 za rządów arcybiskupa Wacława Sierakowskiego dokonano gruntownej restauracji katedry, usuwając wiele starych gotyckich i renesansowych grobowców, epitafiów i ołtarzy, otynkowano ściany i filary gotyckie, nadając świątyni charakter późnobarokowy z domieszką rokoka. W 1777 jedna z dwóch wież (o wys. 65 m.) otrzymała rokokowy hełm. Pseudogotyckie organy wykonane w lwowskiej fabryce Ducheńskich pochodzą z 1819. W końcu XIX w. dokonano odnowienia prezbiterium w stylu gotyckim według projektów Juliana Zachariewicza. U schyłku XIX w. wykonano witraże (w części wg projektu Józefa Mehoffera). Dach katedry i wieży pokryty jest blachą miedzianą. W 1917 miedziany dach katedry zarekwirowali Austriacy, pozostawiając go jedynie na wieży.
W latach 1998-2000 wnętrze katedry zostało poddane gruntownej restauracji przez polskich i ukraińskich konserwatorów zabytków.

Kaplice

Dookoła katedry biegnie szereg kaplic zbudowanych w XVI, XVII i XVIII w.:

Witraże

Wszystkie witraże wykonano w końcu XIX w. według konkursowych projektów znanych artystów.

Tablice i pamiątki

Na absydzie katedry wiszą na łańcuchach dwie kule kamienne z czasów oblężenia Lwowa w 1672. Jest tu też portret Wojciecha Domagalicza, fundatora kaplicy, jaka stała w tym miejscu do połowy XVII w. Na tej samej przyporze czerwony, nieotynkowany mur wskazuje miejsce, które 5 marca 1919 wyrwał pocisk ukraiński podczas walk o Lwów. Na zewnętrznej ścianie katedry wmurowane są dwie tablice pamiątkowe: jedna poświęcona Tadeuszowi Kościuszce w 100-lecie jego śmierci, zaś druga - papieżowi Janowi Pawłowi II, który odwiedził Lwów w 2001. Ta druga tablica znajduje się w miejscu, gdzie hitlerowcy usunęli podczas okupacji niemieckiej Lwowa tablicę poświęconą Viktorii Grunwaldzkiej zawieszonej w 500 rocznicę bitwy, w 1915.
Wewnątrz katedry znajduje się szereg pamiątkowych tablic i epitafiów związanych z wybitnymi postaciami polskiej i lwowskiej historii, w tym tablica Profesorów Lwowskich zamordowanych w lipcu 1941, tablica poświęcona Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu - założycielowi Muzeum Przyrodniczego a także tablica poświęcona twórcom polskiego harcerstwa Oldze i Andrzejowi Małkowskim, którzy w 1908 we Lwowie założyli pierwszą na ziemiach polskich drużynę harcerską, z szeregów której wywodziło się wiele Orląt Lwowskich.
Do prezbiterium przytykają dwie zakrystie, niegdyś gotyckie. Obok katedry, od strony ulicy Halickiej wznosi się jedyna z pozostawionych kaplic grobowych dawnego cmentarza, manierystyczna Kaplica Boimów, zbudowana w 1609 przez pochodzącego z Węgier bogatego kupca lwowskiego Jerzego Boima. Cała fasada, kopuła i ściany wnetrza tej kaplicy są pokryte rzeźbami figuralnymi i ornamentowymi z piaskowca.

Galeria

Image:Lwow-KatedraLacinska-wnetrze1.jpg|Prezbiterium Image:Lwow-KatedraLacinska-wnetrze2.jpg|Kaplica Buczackich Image:KaplicaKampianow-Lwow-intt.jpg|Rzeźby wewnątrz Kaplicy Kampianów Image:KaplicaKampianow-Lwow-ext.jpg|Rzeźby zewnętrzne Kaplicy Kampianów Image:KaplicaBoimow-Lwow.jpg|Kaplica Boimów (Ogrójcowa)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-18 04:07:42