Czytaj więcej"/> Drukuj
Kasper Weigel (1880-1941) - geodeta polski.
Był wychowankiem Politechniki Lwowskiej. Po okresie pracy inżynierskiej został wykładowcą swojej macierzystej uczelni. W czasie I wojny światowej kontynuował w Wiedniu działalność dydaktyczną dla studentów nie uczestniczących bezpośrednio w działaniach wojennych (w ramach Komitetu Techników Polskich założonego w 1915).
Po I wojnie światowej był profesorem Politechniki Lwowskiej, kierownikiem Katedry Miernictwa, w roku akademickim 1929/1930 rektorem.
Wykonywał pionierskie w Polsce pomiary metodą fotogrametryczną. Interesował się szczególnie rachunkiem wyrównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci geodezyjnych: światowych, krajowych i lokalnych.
Opublikował ok. 30 prac naukowych.
Pełnił wiele funkcji: Został zamordowany przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich w nocy z 3 na 4 lipca 1941 wraz z jedynym, 33-letnim synem, Józefem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:18:05