Czytaj więcej"/> Drukuj
Karol X (9 października 1757 - 6 listopada 1836) - król Francji od 1824 do 1830 r., brat Ludwika XVI i Ludwika XVIII, z dynastii Burbonów. Przejął tron po śmierci swego starszego brata Ludwika XVIII. W czasie rewolucji francuskiej przebywał w Rzeszy Niemieckiej, tam przygotowywał wojnę przeciwko rewolucyjnej Francji. Po powrocie w 1814 r. przewodził radykalnej partii ultrasów. Wraz z jego rządami, ograniczono prawa wyborcze do szlachty i bogatych, zastosowano cenzurę wobec lewicowej prasy, dawna emigracja arystokratyczna otrzymała miliard franków odszkodowania na wykup znacjonalizowanej ziemi. Nastąpiła również wzrost znaczenia Kościoła dzięki działalności zakonu jezuitów, bractw, misji i pielgrzymek, wprowadzono karę śmierci za świętokradztwo, zawieszono wykłady liberalnych profesorów itp.
Wszystkie te działania spowodowały szybki wzrost liberalnej i republikańskiej opozycji. Gdy więc 26 lipca 1830 r. król Karol X obalił nowo wybrany gabinet ministrów oraz zawiesił wolność prasy, a policja rozpoczęła niszczenie prorepublikańskich drukarni - w następnym dniu wybuchła w Paryżu tzw. rewolucja lipcowa. Powtórzyły się epizody rewolucji 1789 r.: barykady, szturm i zdobycie ratusza, wskrzeszono Gwardię Narodową, a na jej czele stanął znów, jak w 1789 r., gen. La Fayette. Wojsko przeszło na stronę powstańców, do ruchu ludowego przyłączyli się posłowie i politycy burżuazyjni, powstały nowe władze Paryża. Wreszcie król Karol X w przebraniu kobiecym uciekł do Anglii, abdykując wcześniej na rzecz swego wnuka, Henryka, który jednak nie objął tronu.
Po emigracji Karola X, we Francji utrzymała sie monarchia konstytucyjna, królem został Ludwik Filip I (1830-48)
Wywód przodków: {{Szablon:tree|ojciec_ojca=Ludwik XV |matka_ojca=Maria Leszczyńska |ojciec_matki=August III Sas |matka_matki=Maria Józefa Habsburżanka
córka cesarza Józefa I |ojciec=Ludwik Burbon |matka=Maria Józefa Saska |osoba=Karol X }}
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 22:16:31