Czytaj więcej"/> Drukuj
Kalendarz żydowski - kalendarz lunarny (obecnie solarno-lunarny), używany przez plemiona semickie od czasów przedhistorycznych. Ostateczną postać nadał mu w roku 359 Sanhedryn pod przewodnictwem Hillela II.
Rok hebrajski dzieli się na 12 miesięcy o długości 29 lub 30 dni. Każde 7 z 19 kolejnych lat (3, 6, 8, 11, 14, 17 i 19) otrzymuje dodatkowy miesiąc adar alef (adar I) o długości 30 dni.
Nazwy miesięcy: tiszri, heszwan, kislew, tewet, szewat, (adar I), adar (II, bet), nisan, ijar, siwan, tammuz, aw, elul, mające na przemian 30 (tiszri) lub 29 dni. Początek miesiąca tiszri i święto nowego roku (rosz haszana) przypada na okolice równonocy jesiennej.
Długość roku zwykłego może wynosić 354, 355 lub 356 dni. Długość roku przestępnego może wynosić 383, 384 lub 385 dni. Są to lata odpowiednio: ułomne, zwykłe i pełne. W roku ułomnym heszwan ma jeden dzień mniej. W roku pełnym kislew ma jeden dzień więcej.

Linki zewnętrzne

Judaism 101 - Jewish Calendar
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:48:09