Czytaj więcej"/> Drukuj

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (KUL) (łac. Universitas Catholica Lublinensis) - prywatna katolicka szkoła wyższa w Lublinie (częściowo finansowana z pieniędzy publicznych). Założona w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 4 kwietnia 2005 nosi imię Jana Pawła II. w 1938 roku uzyskała prawo do nadawnia stopni naukowych.

Historia

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który zbierał fundusze na powstanie katolickiej uczelni w Polsce wśród polonii w Petersburgu. Na miejsce dla takiej uczelni wybrano właśnie Lublin. W 1918 roku pomysł zyskał akceptację polskich biskupów i nuncjusza Stolicy Apostolskiej. Początkowo uczelnia korzystała z bazy lokalowej seminarium duchownego. W przedwojennej historii uczelni KUL zdobywał kolejno uprawnienia państwowe, a wkrótce mimo tego, że jest miał status uczelni prywatnej, otrzymał także prawo do dotacji państwowych. KUL otrzymał także własny gamch - był to budynek podominikański usytuowany przy Al. Racławickich w samym centrum miasta.
Prężny rozwój uczelni przerwała niemiecka okupacja. Gmach KUL przemianowano na szpital wojskowy. Część profesorów i studentów wywięziono na roboty przymusowe do Niemiec, część do obozów koncentracyjnych, część została rozstrzelana. Uniwersytet w trakcie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie dla swoich studentów.
Równie trudnym okresem dla ktolickiej uczelni był okres PRL. Uczelnie udało się reaktywować dzięki inicjatywie ks. prof. Antoniego Słomkowskiego. Na uczelni zaczęli wykładać profesorowie przesiedleni z Kresów Wschdonich, głównie z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo polskie władze sprzyjały katolickiej uczelni, później jednak stała się ona celem ataków komunistycznych rządów. W 1949 roku zabroniono przyjmowania nowych studentów na niektóre świeckie kierunki, pozbawiono funkcji rekotra ks. Słomkowskiego za to, że nie chciał zalegalizować na uczelni komórki młodzieżowej organizacji komunistycznej. Uniwersytet był stale inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa, utrudniano życie studentom i wykładowcom, cenzurowano publikacje uczelni.
Dopiero lata 90-te przyniosły znaczną poprawę sytuacji. Część pieniędzy KUL zaczął otrzymywać ze Skarbu Państwa, zniesiono cenzurę, uczelnia zaczęła rozwijać bazę dydaktyczną.

Rektorzy

Znani wykładowcy w historii KUL

Wydziały

Poza Lublinem działają także:

Instytuty naukowe

Na KUL działają m.in.:

Studenci

Studia dzienne: 11 268
Studia eksternistyczne: 1 583
Studia wieczorowe: 1 007
Studia zaoczne: 6 459
Studia podyplomowe: 694
Studia doktoranckie: 1 757 (wg stanu na dzień 7 września 2004 r.)

Baza akademicka

Budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skupione są w dwóch miejscach Lublina - w centrum miasta i we wschodniej części miasta, przy trasie wyjazdowej do Kraśnika (w dzielnicy Konstantynów). Główny budynek to podominikański kompleks, który Uniwersytet otrzymał jeszcze przed wojną, obok wybudowano budynek naukowo-dydaktyczny Collegium Jana Pawła II (jeden z najwyższych budynków w Lublinie). Na Konstantynowie mieszczą się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy z laboratoriami, akademiki KUL i hala sportowa. Biblioteka Główna KUL ma swoją siedzibę w centrum miasta przy ul. Chopina, w budynkach, które uczelnia otrzymała zaraz po wojnie od Kurii Biskupiej.

Życie studenckie

Na terenie Uniwersytetu działa wiele organizacji studenckich, m.in. Biuro Karier, Samorząd Studentów. Działają tu także liczne instytucje kulturalne: Swoją siedzibę mają tutaj także liczne instytucje naukowe - m.in. Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie, koła naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL (1934). Oprócz tego istnieją także kluby i sekcje sportowe, koło PTTK, Legia Akademicka (organizacja propagująca służbę wojskową wśród studentów). Istniejącę od kilkudziesięciu lat Towarzystwo Przyjaciół KUL zajmuje się promowaniem uczelni na świecie i zbieraniem środków finansowych na działalność Uniwersytetu.
Zobacz także:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:28:23