Czytaj więcej"/> Drukuj
KPN -
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) - partia polityczna założona w 1979 roku przez Leszka Moczulskiego i inne osoby nawiązujące do tradycji piłsudczykowskich.
Konfederacja była pierwszą jawnie działającą, nowopowstałą partią w krajach demokracji ludowej. Oficjalnie proklamowana 1 września 1979 roku. Prześladowana przez władze komunistyczne. W latach osiemdziesiątych dwukrotnie główni działacze KPN zostali skazani na kilkuletnie kary więzienia w pokazowych procesach politycznych organizowanych przez komunistyczne władze PRL. Następnie opuszczali więzienie na mocy amnestii.
9 grudnia 1984 roku doszło do pierwszego rozłamu. Cześć działaczy wyszła z KPN (Zygmunt Goławski, Tadeusz Jandziszak, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew) i utworzyła 22 stycznia 1985 roku Polską Partię Niepodległościową.
W lutym 1985 działacze KPN przekazali ambasadorom USA i Wielkiej Brytanii Memorandum do rządów państw-sygnatariuszy konferencji jałtańskiej, domagające się wywiązania się zobowiązania przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów parlamentarnych.
W 1989 KPN zdystansował się wobec układu powstałego wokół Okragłego Stołu. Pod hasłem Sowieci do domu KPN prowadziła w sierpniu i wrześniu 1990 blokadę jednostek Armii Radzieckiej stacjonujących w Polsce.
Leszek Moczulski dwukrotnie bez powodzenia kandydował w wyborach prezydenckich, w 1990 - 2,50%, w 1995 roku wycofał swoją kandydaturę. W wyborach parlamentarnych 1991 roku KPN zdobyła w wyborach - 7,50% (tj. wraz z listami sojuszniczymi 51 mandatów w Sejmie oraz 4 w Senacie), jednak po upadku rządu Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku jej wpływy malały, w wyborach parlamentarnych 1993 - 5,77% (22 mandaty w Sejmie).
Kryzys KPN pogłębił się wraz z następnym rozłamem: 16 marca 1996 roku nastąpił podział na KPN - Obóz Patriotyczny Adama Słomki oraz KPN Leszka Moczulskiego. W 1996 roku KPN i KPN-OP weszły w skład bloku Akcja Wyborcza Solidarność. KPN Leszka Moczulskiego opuściła AWS i nie wzięła udziału w wyborach parlamentarnych 21 września 1997 roku. Jej działalność zamarła.
KPN inicjowała powstanie takich organizacji jak: Główni działacze (na przestrzeni dziejów partii):
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 02:53:50