Czytaj więcej"/> Drukuj
Julian_Ursyn_Niemcewicz -
Julian Ursyn Niemcewicz (urodzony 6 lutego 1757 w Skokach koło Brześcia Litewskiego - zmarł 21 maja 1841 w Paryżu), polski dramaturg, powieściopisarz, poeta i pamiętnikarz.
Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Ukończył warszawski Korpus Kadetów. Był adiutantem Adama Kazimierza Czartoryskiego. Zwiedził Francję, Anglię i Włochy. Poseł Sejmu Wielkiego, aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego, współautor (z Hugonem Kołłątajem projektu Konstytucji 3 Maja. Po zwycięstwie Targowicy na przebywał emigracji w Niemczech. Sekretarz Tadeusza Kościuszki podczas insurekcji kościuszkowskiej. Został wzięty do niewoli po bitwie pod Maciejowicami i osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej. W 1796 roku uwolniony przez cara Pawła razem z Kościuszką udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał ożeniony z Amerykanką. W latach 1802-1804 odwiedził Polskę, w 1807 wrócił do kraju. Pełnił urząd sekretarza senatu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. Podróżował po kraju jako wizytator szkół. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 1802, a od 1826 jego prezes. Przeciwnik konspiracji, a zwolennik legalizmu. Po wybuchu powstania wyjechał w misji dyplomatycznej do Londynu. Od 1833 w Paryżu związany ze stronnictwem Jerzego Adama Czartoryskiego.

Utwory

Ponadto liczne pamiętniki z każdego okresu życia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 21:07:53