Czytaj więcej"/> Drukuj
Julian_Marchlewski -
Julian Marchlewski (urodził się we Włocławku w 1866, zmarł 22 marca 1925), ps. Karski, Kujawiak, itp.
Polski i radziecki działacz komunistyczny, z wykształcenia ekonomista. 1899 założyciel Związku Robotników Polskich, od 1900 w SDKPiL, członek Zarządu Głównego, później przywódca partii i jej ideolog. Redagował czasopisma Czerwony Sztandar, Przegląd Socjalistyczny oraz Sprawę Robotniczą. W latach 1893-1905 na emigracji (Szwajcaria, Niemcy), chłonął nowinki tamtejszej myśli socjaldemokratycznej. Uczestnik rewolucji 1905-07. Po rewolucji przebywał w Niemczech, gdzie przyłączył się do lewego skrzydła SPD. W 1918 zdecydowanie sprzeciwiał się odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 1919 współtwórca międzynarodówki komunistycznej, 1920 postawiony przez Lenina na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku. 1922 szef międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR). Wybitny znawca tematyki rolnej, przygotował program WKP w stosunku do rolników. Zmarł w trakcie pobytu wczasowego we Włoszech.
Publikacje naukowe i ideologiczne: Fizjokrayzm w dawnej Polsce (1896), Stosunki ekonomiczno-społeczne na ziemiach zaboru pruskiego (1903), Polskie programy burżuazyjne w kwestii rolnej (1908).
Imieniem Marchlewskiego nazwano po 1926 roku polski obwód autonomiczny na Ukrainie (tzw. Marchlewszczyzna, obecnie Dowbysz). Również obecna ulica Jana Pawła II w Warszawie nosiła jego imię.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 23:15:11