Czytaj więcej"/> Drukuj
Jidysz (od określenia w tym języku jidisch daitsch = 'żydowski (język) niemiecki') - język Żydów aszkenazyjskich, powstały w X - XII wieku w Europie na bazie dialektów zachodnio-środkowoniemieckich z dodatkiem elementów hebrajskich, romańskich i słowiańskich. Język ten zapisywany jest alfabetem hebrajskim.
Wyróżnia się dwie główne odmiany: Liczba mówiących w jidysz po II wojnie światowej stale się zmniejsza; obecnie szacuje się ją na 3-4 miliony, głównie w USA i Izraelu. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowań językiem jidysz (także w Polsce). Częściowo w jidysz drukowany jest dwutygodnik Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce "Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie", a na scenie Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie wystawiane są klasyczne sztuki literatury żydowskiej w tym języku.
Do najbardziej znanych pisarzy tworzących w jidysz należeli: Szolem Alejchem i Isaac Bashevis Singer.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:19:03