Czytaj więcej"/> Drukuj
Mikołaj Dolanowski (pseudonim Jerzy Hryniewski) (1895-1978) – polski polityk.
Był żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej.
W latach 1928-1932 był sekretarzem generalnym Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Od 1930 do 1935 roku był posłem na Sejm RP. W latach 1932-1934 pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych.
W okresie II wojny światowej działał w Konwencie Organizacji Niepodległościowych. Po wojnie był współtwórcą Ligi Niepodległości Polski na emigracji.
Od stycznia do maja roku 1945 pełnił urząd premiera rządu RP na wychodźstwie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 08:26:19