Czytaj więcej"/> Drukuj
Jerzy Buzek
Jerzy_Buzek -
Funkcja: Premier III RP
Okres urzędowania: od 30 października 1997
do 19 października 2001
Poprzednik: Włodzimierz Cimoszewicz
Następca: Leszek Miller
Data urodzin: 3 lipca 1940
Miejsce urodzin: Śmiłowice, Czechy
Małżonka: Ludgarda Buzek
Dzieci: Agata Buzek
Zawód: Chemik
Partia polityczna: Akcja Wyborcza Solidarność
Platforma Obywatelska
Prof. dr hab. Jerzy Karol Buzek (urodzony 3 lipca 1940 w Śmiłowicach, obecnie Smilovice w Czechach ) - polski polityk, pracownik naukowy, premier rządu RP w latach 1997-2001, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany 13 czerwca 2004 największą w Polsce liczbą głosów.

Kariera naukowa

Jerzy Buzek ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w 1963 ze specjalizacją inżynieria chemiczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicznych. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Jest doktorem honoris-causa uniwersytetów w Seulu i Dortmundzie.
W latach 1997-2001 był premierem RP (
Po przegranych wyborach parlamentarnych (2001) na dwa lata prawie zniknął ze sceny politycznej, mniej angażując się w życie publiczne, chociaż zabierał czasem głos w sprawach europejskich. Wrócił do pracy naukowej zostając prorektorem Akademia Polonijna|Akademii Polonijnej
w Częstochowie oraz wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.

Kariera polityczna

Jerzy Buzek od 1980 był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność zarówno w okresie legalnej działalności 1980-1981 i od 1989 oraz jako organizator struktur podziemnych na Śląsku i w Zagłębiu, działacz władz regionalnych i krajowych.
W okresie legalnej działalności był przewodniczącym I, IV, V i VI krajowego zjazdu związku. Został członkiem zespołu ekspertów AWS i współautorem gospodarczego programu AWS. W wyborach parlamentarnych 1997 został posłem na Sejm z okręgu gliwickiego i wkrótce premierem rządu koalicyjnego AWS - UW. Na czas pełnienia tej funkcji zawiesił członkostwo w NSZZ "Solidarność". W 1999 został przewodniczącym Ruchu Społecznego AWS, a w 2001 stanął na czele całej AWS.

Rząd Jerzego Buzka

W latach 1997–2001 premier rządu koalicji AWS - UW, potem mniejszościowego rządu AWS. Kierowany przez niego rząd wprowadził cztery ważne reformy (emerytalna, zdrowia, administracji i oświaty), których wdrożenia zaniechały poprzednie rządy. Kontrowersyjne okazało się jednoczesne wdrażanie jednocześnie tylu reform oraz błędy przy ich realizacji.
Pośpiech we wprowadzaniu reform dyktowała koncepcja, że każda zmiana wywoła niezadowolenie społeczne, a zakończone reformy same się obronią jeszcze przed następnymi wyborami. Ten zamiar w opinii większości wyborców nie udał się.
Powodem opóźnień w przeprowadzaniu reform było postawienie na czele resortów i urzędów państwowych ludzi, którzy okazali się niekompetentni i nieudolni (często wymieniani są tu np. Wojciech Maksymowicz czy Stanisław Alot), partyjniactwo uprawiane przez część działaczy AWS, wzrastająca korupcja i nepotyzm (zasada TKM) oraz gorsza niż w poprzednich latach sytuacja gospodarczej (wzrost bezrobocia, spadek wzrostu gospodarczego, coraz niższy wzrost PKB, konieczność wdrażania norm unijnych).
Wszystko to spowodowało wyjątkowo niską popularność AWS i samego premiera przed wyborami w 2001. Gabinet ostatecznie pogrążyła informacja ministra finansów Jarosława Bauca na temat ogromnej dziury budżetowej, co zostało w kampanii wyborczej rozdmuchane przez przeciwników z SLD.
Rząd Jerzego Buzka ma na swoim koncie pewne sukcesy jeśli chodzi o politykę zagraniczną - za jego kadencji udało się rozpocząć negocjacje unijne, wynegocjować korzystny dla Polski sposób liczenia głosów w Radzie Ministrów UE (Nicea) oraz przystąpić do NATO. Za porażkę rządu można zaś uznać nieprzeprowadzenie reprywatyzacji (ustawę zawetował prezydent Aleksander Kwaśniewski), brak uporządkowania ustaw podatkowych oraz klęskę idei tzw. powszechnego uwłaszczenia.
W grudniu 2000 po dymisji Mariana Krzaklewskiego Jerzy Buzek został przewodniczącym AWS - jego pozycję osłabiał niewielki autorytet w niektórych kręgach AWS oraz fakt, iż obok niego powołano dodatkowych przewodniczących reprezentujących poszczególne partie koalicji AWS (tzw. kwartet).

Po wyborach 2001

Partia Jerzego Buzka nie weszła we wrześniu 2001 do parlamentu, osiągając wynik 5,5% nieuprawniający do otrzymania mandatów w Sejmie. Wynik ten wystarczyłby dla partii, jednak AWS występował jako koalicja. Po wyborach Buzek zrzekł się urzędu szefa ugrupowania ustępując Mieczysławowi Janowskiemu.
W listopadzie 2003 Jerzy Buzek stał się inicjatorem powstania nowej centrowej partii politycznej, powstałej na bazie Ruchu Społecznego (dawna nazwa RS AWS).

Eurodeputowany:

13 czerwca 2004 Jerzy Buzek został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego - z listy Platformy Obywatelskiej. Uzyskał w wyborach 173 389 głosów (to jest 22,14% w okręgu śląskim) - najwięcej spośród wszystkich polskich kandydatów. W czasie kampanii wyborczej nie wydrukował żadnego plakatu, postawił wyłącznie na swoją popularność i osobisty kontakt z wyborcami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 21:09:52