Czytaj więcej"/> Drukuj
Jansenizm - ruch teologiczno-duchowy, którego nazwa wywodzi sie od nazwiska założyciela, flamandzkiego biskupa Kornela Ottona Jansena (1585-1638).
Jansenizm nawiązując do teologii św. Augustyna kładł nacisk na przyrodzoną deprawację człowieka, niezbędność i wystarczający charakter łaski Bożej do przestrzegania przykazań, co zbliżało ją do kalwińskiej teorii predestynacji. Jednym z zaleceń było rzadkie i starannie przygotowane przystępowanie do Komunii, ponieważ grzesznicy nie są jej godni. Między innymi to stwierdzenie spowodowało potępienie jansenizmu przez papieży Innocentego X i Klemensa XI. Na potępienie wpływ miały również intrygi jezuitów, którzy promowali odmienną doktrynę o łasce (molinizm), a także zaniepokojenie dworu francuskiego religijnymi namiętnościami (jansenizm był najbardziej popularny we Francji; jego wyznawcami byli Jean Racine i Blaise Pascal).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 09:38:48