Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan Puławski (ur. 1924 - zm. 2003), generał brygady WP.
Urodził się 20 sierpnia 1924 roku w Trembowli na Podolu. Służbę wojskową ropoczął 20 maja 1944 roku jako szeregowy w 1 Brygadzie Zmotoryzowanej Piechoty. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Polityczno - Wychowawczej pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii ds. politycznych 1 Brygady Zmotoryzowanej Piechoty (1944-46).Uczestniczył m. in. w walkach nad Nysą, o Drezno i Mielnik. W 1946 roku był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Informacji. Następnie przez blisko 20 lat służył w Wojskach Ochrony Pogranicza przechodząc kolejne szczeble w osławionej, zbrodniczej informacji wojskowej, a następnie w aparacie politycznym. Początkowo (1946 - 1948)pełnił funkcję starszego oficera śledczego - zastępcy szefa Oddziału Informacji w 8 Oddziale WOP. Na kapitana awansowany w 1947 roku. W latach 1948 - 1950 szef Wydziału Informacji 15 Brygady. Od 1950 kierownik sekcji w Zarządzie Informacji KBW i WOP. Awansowany na majora w 1953 roku,a na podpułkownika w 1955 roku.1953-1955 - szef Wydziału Informacji WOP, 1955 - 1958 - szef Oddziału Propagandy i zastępca szefa Zarządu Politycznego Dowództwa WOP. W 1959 roku ukończuł kurs specjalistyczny w ZSRR. 1959 - 1965 - Szef Zarządu Politycznego - zastępca dowódcy WOP ds. politycznych.W latach 1965 - 1969 szef Zarządu Politycznego Wojsk Wewnętrznych. 12 października 1968 został awansowany na generała brygady. Od 1969 roku piastował funkcję zastępcy komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. politycznych ( do 1972), a następnie dyrektora Departamentu Wojskowego w Ministerstwie Rolnictwa (1972-1980). Ostatnio sprawował funkcję zastępcy szefa Departamentu Kadr MON i pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. pracowników cywilnych wojska (1980-1989). 2 marca 1990 roku przeszedł w stan spoczynku.
Był odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju", medalem "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej", Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem 30-lecia Polski Ludowej, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem im. Feliksa Dzierżyńskiego i in.
Źrodła:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 12:04:31