Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan_Kalwin -
Jan Kalwin, fr. Jean Cauvin albo również Jean Calvin (ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) - jeden z reformatorów chrześcijaństwa, nazywany czasem "drugim patriarchą reformacji". Twórca doktryny religijnej kalwinizmu, przyjętej przez kościoły ewangelicko-reformowane, opierającej się na predestynacji, symbolicznej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii i surowych regułach życia.
Kształcił się w Paryżu, na życzenie ojca przeniósł się do Orleanu, a potem do Bourges, gdzie studiował prawo do roku 1529. W 1531 powrócił do Paryża, gdzie rozpoczął studia humanistyczne i przejął się duchem reformatorskim.
W 1535 złożył, w mowie opracowanej dla rektora uniwersytetu, wyznanie wiary ewangelickiej, które zmusiło go do ucieczki. Rok później w Bazylei wydał Institutio Religionis Christianae. W 1536 przybył do Genewy, gdzie sprawował następnie urząd kaznodziei i nauczyciela teologii. Z powodu swej surowości względem libertynów wypędzony w 1538, założył w Strasburgu z francuskich wygnańców gminę reformowaną, brał udział w dysputach w Wormacji w 1540 i Ratyzbonie w 1541, odwołany 1541 do Genewy przedłożył radzie plan zaprowadzenia teokratycznego ustroju w Genewie.
Utworzył konsystorz, na czele, którego sam stał od 1555 roku i rozpoczął prawdziwie tyrańskie rządy. Tłumił wszelki opór, a od 1542 do 1546 kazał 58 osób stracić, a 78 skazać na wygnanie. Osławionym dowodem kalwinistycznego despotyzmu jest spalenie Hiszpana Miguela Serveta w 1553 z powodu heterodoksyjnego poglądu na Trójcę Świętą.
W 1559 założył w Genewie akademię teologiczną dla szerzenia nauki reformowanej. Sam brał udział w licznych dysputach religijnych, napisał szereg pism religijnych, komentarzy do Biblii i prowadził ożywioną korespondencję. Naukę swą oparł Kalwin na Piśmie Św. jako na jedynym źródle prawdy chrześcijańskiej.
Uczył o podwójnej predestynacji, tj. o bezwzględnym przeznaczeniu wiernych do nieba, a niewiernych na potępienie. W Komunii Św. widział duchową obecnośc ciała i krwi Chrystus przez wiarę. Odrzucił wszystkie urządzenia kościelne nie posiadające oparcia w Piśmie Świętym.
Kościół Ewangelicko-Reformowany, wyrosły na surowych zasadach kalwinizmu stał się w XX wieku paradoksalnie jednym z najbardziej liberalnych i otwartych chrześcijańskich związków wyznaniowych - wedle uznawanej przez Kalwina zasady Ecclesia reformata semper reformanda (Kościół reformowany stale reformujący się) Kościół winien dostosowywać się do nowych czasów, aby nie ulec skostnieniu.
Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 19:51:22