Czytaj więcej"/> Drukuj
Jagiellonowie stanowili trzecią dynastię panującą w Polsce po dynastii Piastów (960-1370) i Andegawenów (1370-1386).
Ostatnim królem dynastii piastowskiej był Kazimierz Wielki. Nie miał on męskich potomków i następcą po nim został Ludwik Węgierski (1370-1382), syn jego siostry, Elżbiety Łokietkówny i Karola I, założyciela węgierskiej dynastii andewageńskiej. Po śmierci Ludwika Węgierskiego, królem (koronowana była na króla, nie na królową) została jego córka Jadwiga (1384-1386). Zaślubił ją w 1386 r. wielki książę litewski Władysław Jagiełło i on dał początek dynastii jagiellońskiej (1386-1572) w Rzeczpospolitej.

Przedstawiciele dynastii Jagiellonów

imię daty życia panowanie na tronie Polskim
*
Władysław Jagiełło żonaty z Jadwigą Andegaweńską, Anną, córką Wilhelma hrabiego Cilly, wnuczką Kazimierza Wielkiego, Elżbietą, córką Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego i Sonką Holszańską 1351 1434
1386-1434
Elżbieta Bonifacja, córka Jagiełły 1399
?
-
Jadwiga, córka Jagiełły 1408 1431
-
Władysław Warneńczyk, syn Jagiełły, król węgierski 1440-1444 1424 1444
1434-1444
Kazimierz, syn Jagiełły 1426 1427
-
Kazimierz Jagiellończyk, syn Jagiełły żonaty z Elżbietą Rakuszanką 1427 1492
1447-1492
Władysław II Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagiellończyka król czeski (1471-†), węgierski (1490-†) 1456 1516
Jadwiga, córka Kazimierza Jagiellończyka żona Jerzego, księcia bawarskiego 1457 1502
-
święty Kazimierz, syn Kazimierza Jagiellończyka 1458 1484
-
Jan Olbracht, syn Kazimierza Jagiellończyka 1459 1501
1492-1501
Aleksander Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagiellończyka żonaty z Heleną, córką, Iwana III Srogiego1461 1506
1501-1506
Zofia, córka Kazimierza Jagiellończyka żona Fryderyka Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego 1464 1512
-
Elżbieta, córka Kazimierza Jagiellończyka 1465 1466
-
Zygmunt Stary, syn Kazimierza Jagiellończyka żonaty z Barbarą, córką Stefana Zápolyi i Boną Sforzą 1467 1548
1506-1548
Fryderyk Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagiellończyka abp gnieźnieński, kardynał 1468 1503
-
Elżbieta, córka Kazimierza Jagiellończyka 1472 1480
-
Anna, córka Kazimierza Jagiellończyka żona Bogusława X księcia pomorskiego 1476 1503
-
Barbara, córka Kazimierza Jagiellończyka żona Jerzego księcia saskiego 1478 1534
-
Elżbieta, córka Kazimierza Jagiellończyka 1483 1517
-
Anna, córka Władysława Jagiellończyka żona Ferdynanda I cesarza rzymskiego 1503 1547
-
Ludwik II, syn Władysława Jagiellończyka król czeski i węgierski (1516-†) 1506 1526
-
Jadwiga, córka Zygmunta Starego żona Joachima II elektora brandenburskiego 1513 1573
-
Anna, córka Zygmunta Starego 1515 1520
-
Izabela, córka Zygmunta Starego żona Jana Zápolyi króla węgierskiego 1519 1559
-
Zygmunt August, syn Zygmunta Starego żonaty z Elżbietą Habsburżanką, Barbarą Radziwiłłówną i Katarzyną Habsburżanką 1520 1572
1548-1572
Zofia, córka Zygmunta Starego żona Henryka brunszwickiego 1522 1575
-
Anna Jagiellonka, córka Zygmunta Starego żona Stefana Batorego 1523 1596
-
Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta Starego żona Jana III Wazy 1526 1583
-
Olbracht, syn Zygmunta Starego
?
1527
-

Dynastia Giedyminowiczów

imię daty życia panowanie na Litwie
*
Gedymin (wielki książę litewski) 1275 1341
1316-1341
Monwid, syn Gedymina
?
?
-
Narymunt Gleb, syn Gedymina
?
?
-
Jewnut Iwan (wielki książę litewski), syn Gedymina
?
1345
1341-1345
Olgierd , syn Gedymina
?
1377
1345-1377
Władysław Jagiełło (wielki książę litewski), syn Olgierda 1351 1434
1377-1381, 1382-1401
Kiejstut , syn Gedymina
?
1382
1381-1382
Koriat (książę nowogrodzki), syn Gedymina
?
?
-
Lubart Dymitr (książę włodzimierski, łucki), syn Gedymina
?
?
-
Andrzej (książę połocki), syn Olgierda
?
?
-
Dymitr (książę briański), syn Olgierda
?
?
-
Włodzimierz (książę kijowski), syn Olgierda
?
?
-
Skirgiełło , syn Olgierda
?
?
-
Wigunt (książę kiernowski), syn Olgierda
?
?
-
Witold , syn Kiejstuta 1352 1430
1401-1430
Świdrygiełło (wielki książę litewski), syn Olgierda
?
1432
1430-1432
Towtiwil Konrad (książę nowogrodzki), syn Kiejstuta
?
?
-
Zygmunt , syn Kiejstuta
?
1440
1432-1440

Wielcy książęta litewscy z dynastii Jagiellonów

imię panowanie na Litwie
Kazimierz Jagiellończyk
1440-1492
Aleksander Jagiellończyk
1492-1506
Zygmunt Stary
1506-1548
Zygmunt August
1548-1572

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:33:48