Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki semickie - grupa języków z rodziny afroazjatyckiej, którymi posługuje się ok. 185 mln mówiących, zamieszkujących głównie na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Etiopii. Obejmuja ona między innymi: W językach semickich, nośnikiem ogólnego znaczenia w wyrazie jest rdzeń spółgłoskowy, składający się z 3 spółgłosek, które są uściślane następnie przez wstawiane samogłoski czy dołączane prefiksy i/lub sufiksy. Samogłoski uściślają także formę gramatyczną wyrazu.
Współczesne, żywe języki semickie, np. hebrajski czy arabski, używają pism alfabetycznych, pisanych od prawej do lewej.


Klasyfikacja języków semickich:
języki afroazjatyckie (chamito-semickie) (ok. 240 mln)
 języki semickie (ok. 185 mln)
  języki wschodniosemickie
   akadyjski
    babiloński
    asyryjski
  języki północno-zachodnio-semickie
   języki kananejskie
    glos †
    hebrajski
    fenicki † z punickim †
    moabicki †
    amonicki †
   aramejski
   ugarycki
  języki południowo-zachodnio-semickie
   południowoarabski epigraficzny
   arabski (ok. 140 mln)
   maltański (zaliczany również do dialektów arabskiego)
   języki etiopskie (ok. 38 mln)
    języki północnoetiopskie
     gyyz †*
     tigre
     tigrinia
    języki południowoetiopskie
     amharski (ok. 12,7 mln)
     argobba
     adare
     guragie
     gafat †

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:24:13