Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki słowiańskie - grupa języków w obrębie języków indoeuropejskich (podrodzina bałtosłowiańska). Składa się z trzech zespołów językowych: zachodnio-, wschodnio- i południowosłowiańskiego. Najstarsze zachowane manuskrypty z tekstami słowiańskimi pochodzą z X wieku. Do zapisu języków słowiańskich używane są lub były alfabety: głagolicki, cyrylicki i łaciński (w niewielkim zakresie również arabski). Wywodzą się z języka prasłowiańskiego używanego przez dawnych Słowian, który uległ ostatecznemu rozbiciu na regionalne dialekty w wyniku ekspansji Słowian na Bałkany w VI wieku naszej ery.
Językami słowiańskimi posługuje się ponad 300 mln osób.
Na bazie języków słowiańskich powstał sztuczny język slovio, który jest zrozumiały dla mówiących przynajmniej jednym językiem słowiańskim.

Klasyfikacja języków słowiańskich

Języki_słowiańskie -
języki indoeuropejskie
 języki bałtosłowiańskie
  języki słowiańskie (ok. 317 mln)
   języki zachodniosłowiańskie (ok. 56 mln)
     grupa lechicka, czyli języki lechickie
     języki połabskie
     języki pomorskie (ok. 200 tys)
      kaszubski (ok. 200 tys)
      słowiński
     polski (ok. 42,5 mln)
     grupa łużycka, czyli języki łużyckie (ok. 70 tys)
     dolnołużycki (ok. 15 tys)
     górnołużycki (ok. 55 tys)
     grupa czesko-słowacka
     czeski (ok. 10 mln)
     słowacki (ok. 5 mln)
     knaan
   języki południowosłowiańskie (ok. 28 mln)
     grupa wschodnia
     staro-cerkiewno-słowiański
     cerkiewnosłowiański †*
     bułgarski (ok. 8,5 mln)
     macedoński (ok. 1,8 mln)
     grupa zachodnia
     słoweński (ok. 2 mln)
     serbski i chorwacki (serbsko-chorwacki) (ok. 16 mln)
   języki wschodniosłowiańskie (ok. 210 mln)
     język Krywiczów
     staroruski
     białoruski (ok. 10 mln)
     rosyjski (ok. 160 mln)
     ukraiński (ok. 40 mln)
     rusiński
   sztuczne języki słowiańskie
    języki północnosłowiańskie
     lydnevi
     język naszczyzna (naŝissa, našica, nashian, nasisk)
     sievrosku (sevorian)
     slaveni
     slavisk
     vozgian
    inne
     slovio
     meżduslavianski
     glagolica
     proslava
     ruslavsk (odmiana języka slovio)

Oznaczenia:
† - język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego
†* - język dawny, ale zachowany tradycyjnie w liturgii, tekstach religijnych, filozoficznych lub naukowych

Z gramatyki języków słowiańskich

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:55:11