Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki południowosłowiańskie - jedna z trzech grup języków słowiańskich (obok zachodnio- i wschodniosłowiańskich). Posługuje się nimi ok. 28 mln ludzi, głównie na Bałkanach.


Klasyfikacja języków południowosłowiańskich:
języki indoeuropejskie
 języki słowiańskie (ok. 317 mln)
  języki południowosłowiańskie (ok. 28 mln)
   staro-cerkiewno-słowiański
   cerkiewnosłowiański †*
   słoweński (ok. 2 mln)
   serbski i chorwacki (serbsko-chorwacki) (ok. 16 mln)
   macedoński (ok. 1,8 mln)
   bułgarski (ok. 8,5 mln)

Oznaczenia:
†* - język dawny, ale zachowany tradycyjnie w liturgii, tekstach religijnych, filozoficznych lub naukowych
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:27:16