Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki kananejskie - grupa językowa w obrębie języków semickich, obejmująca języki używane niegdyś na terytorium Syrii, Fenicji, Palestyny i Transjordanii. Wszystkie języki z tej grupy wymarły w pierwszym tysiącleciu p.n.e. i tylko język hebrajski przetrwał dłużej jako język literacki i język religijny wśród Żydów. W XIX w. rozpoczęto proces rewitalizacji hebrajskiego, zakończony sukcesem: dziś hebrajski jest językiem urzędowym państwa Izrael.
Języki kananejskie obejmują: Niektórzy badacze zaliczają do tej grupy także język ugarycki.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:26:09