Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki_bałtyckie -
Języki bałtyckie - grupa języków w obrębie języków indoeuropejskich, którymi w czasach historycznych posługiwali się Bałtowie na terenach od ujścia Wisły po południowe granice dzisiejszej Estonii (północne krańce łotewskiej krainy zwanej Vidzeme). Większość języków z grupy bałtyckiej wymarło, co znacznie zawęziło obszar ich występowania.
Łącznie językami bałtyckimi posługuje się około 4,7 mln osób, głównie na terenie Litwy (litewski) i Łotwy (łotewski) oraz częściowo diaspora obu narodów, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Ze względu na podobieństwa w zakresie słownictwa i gramatyki języki bałtyckie zalicza się wraz z językami słowiańskimi do jednej podrodziny bałtosłowiańskiej.

Klasyfikacja języków bałtyckich

języki indoeuropejskie
 języki bałtosłowiańskie
  języki bałtyckie
   języki zachodniobałtyckie
    staropruski
    jaćwiński
   języki wschodniobałtyckie (ok. 4,7 mln)
    kuroński
    seloński
    zemgalski
    litewski (ok. 3,3 mln)
    łotewski (ok. 1,4 mln)

Oznaczenia:
† - język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-14 18:17:16