Czytaj więcej"/> Drukuj
Język urzędowy - język uznany prawnie za obowiązujący na terenie danego państwa lub regionu administracyjnego. Zazwyczaj jest to język dominującej grupy narodowej danego obszaru. Jeżeli jakaś mniejszość narodowa skupiona jest w jakimś regionie, to zdarza się, że ich język uznany jest tam za urzędowy. W wielu krajach, zwłaszcza postkolonialnych, językiem urzędowym pozostał język byłych kolonistów.
Niektóre języki mniejszościowe są oficjalnie uznane przez państwo, nauczane w szkołach i dopuszczone do użycia w urzędach i organach państwowych. Nie znaczy to jednak, że są językami urzędowymi. Często spotykany błąd polega na myleniu statusu oficjalnie uznanego języka mniejszościowego lub regionalnego ze statusem języka urzędowego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:57:08