Czytaj więcej"/> Drukuj
Język syriacki (syryjski) - dialekt wschodnioaramejski z okolic Edessy. Język liturgii w Kościele malabarskim, chociaż współcześnie wprowadza się do liturgii obrzędy w miejscowym języku malajalam.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:54:48