Czytaj więcej"/> Drukuj
Os - Ir - Pt
Rh
Ir
Mt  
 
 
Iryd -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Iryd, Ir, 77
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok9 , 6, d
Gęstość, twardość22650 kg/m3, 6,5
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa192,217 u
Promień atomowy (obl.)135 (180) pm
Promień kowalencyjny137 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon" title="Ksenon" >Xe4f145d76s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 15, 2
Stopień utlenienia2, 3, 4, 6
Własności kwasowe tlenkówśrednio zasadowe
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia2739 K (2466 °C)
Temperatura wrzenia4701 K (4428 °C)
Objętość molowa8,52×10-3 m3/mol
Ciepło parowania605 kJ/mol
Ciepło topnienia26,1 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej1,47 Pa (2716 K)
Prędkość dźwięku4825 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność2,20(Pauling)
1,55 (Allred)
Ciepło właściwe130 J/
Przewodność właściwa19,7×106 S/m
Przewodność cieplna147 W/
I Potencjał jonizacyjny880 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1680 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2600 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny3800 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
189Ir {syn.} 13,2 dni w.e.   189Os
191Ir 37,3% stabilny izotop z 114 neutronami
192m2Ir {syn.} 241 lat i.t. 0,155 192mIr
192Ir {syn.} 73,83 dni β- 1,454 192Pt
193Ir 62,7% stabilny izotop z 116 neutronami
194Ir {syn.} 171 dni β-   194Pt
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu,
i.t.=przejście izomeryczne

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Iryd (Ir, łac. iridium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa iris oznaczającego tęczę.
Występowanie: iryd występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3×10-6 ppm. Najważniejszymi minerałami irydu są:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 18:01:26