Czytaj więcej"/> Drukuj
Introspekcja – (z łac. - introspectio – wglądanie do wnętrza) – w psychologii termin oznaczający obserwowanie, badanie i analizowanie własnych przeżyć psychicznych, procesów świadomości; inaczej samoobserwacja.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:18:50