Czytaj więcej"/> Drukuj
Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (International Phonetic Alphabet, IPA, Alphabet phonétique international, API) - alfabet fonetyczny używany przez lingwistów do dokładnego zapisywania wszystkich dźwięków (fonemów) jakie ludzki aparat mowy jest w stanie wyartykułować. Docelowo ma się on stać standardem zapisu fonetycznego dla wszystkich języków świata. Większość znaków IPA została zaczerpnięta wprost z alfabetu łacińskiego lub stworzona na jego podstawie, część pochodzi z alfabetu greckiego, a część została stworzona specjalnie na jego potrzeby i nie występuje w żadnym innym.
Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny to wynik pracy brytyjskich i francuskich fonetyków zrzeszonych w International Phonetic Association (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Fonetycznym), założonym w Paryżu w 1886 roku. Zarówno stowarzyszenie, jak i stworzony przez nie alfabet znane są pod nazwą IPA.
W ciągu swego istnienia był kilkukrotnie zmieniany. Znaczne modyfikacje wprowadzono w 1989 roku, po konferencji w Kilonii. Najnowsza wersja alfabetu została opublikowana w roku 1996.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:32:03