Czytaj więcej"/> Drukuj
Interkomunia, wspólnota eucharystyczna – uczestniczenie w jednej Eucharystii chrześcijan różnych wyznań.

Rodzaje interkomunii

Rozróżniane są różne rodzaje interkomunii Ku chrześcijaństwu jutra, Wprowadzenie do ekumenizmu, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997 r. :

Interkomunia starokatolicko - anglikańska

Od 1931 r. istnieje pomiędzy Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej a Kościołami Anglikańskimi pełna interkomunia wyrażająca się w obustronnym uznaniu ważności święceń kapłańskich (diakonatu, prezbiteratu i episkopatu) oraz wspólnej celebracji liturgii.

Interkomunia w Polsce

W Polsce istnieje interkomunia pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Polskokatolickim. Wspólnotę Ołtarza (Wieczerzy Pańskiej) praktykują również m.in. trzy bliskie doktrynalnie kościoły ewangelickie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, które należą do sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej, dokumentu z 1973 zbliżającego pokrewne kościoły protestanckie przez możliwość intercelebracji nabożeństw i interkomunii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 01:46:02