Czytaj więcej"/> Drukuj
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej aby prowadzić badania podstawowe w wybranych działach nauki.
brak danych gdzie się znajduje oraz czym się dokładnie zajmuje
Instytut zatrudnia 115 pracowników, w tym 13 profesorów, 6 doktorów habilitowanych i 26 doktorów nauk rolniczych. Rada Naukowa Instytutu liczy 36 osób. Przewodniczacym Rady jest prof. Marian Różycki, funkcję sekretarza Rady pełni prof. Józef Krzyżewski.
Instytut został utworzony w 1969 roku z istniejącego od 1955 r. Zakładu Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAN. Twórcą i pierwszym dyrektorem byl prof. Mieczysław Czaja, który ukierunkował nowo powstałą placówkę głównie na genetykę i doskonalenie zwierząt tworząc juz wówczas podwaliny tematyki badawczej obecnego Instytutu.
W roku 1971 Instytut uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk rolniczych, w 1979 roku doktora habilitowanego.
Instytut wydaje następujące czasopisma:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:38:14