Czytaj więcej"/> Drukuj

Inkwizycja -
mężczyzny podejrzewanego o homoseksualizm przed jego egzekucją - przełom wieków XVII i XVIII. Zgodnie z dziełem "Herrera Puga" władza kościelna:
"nie określiła ograniczeń dla uzyskania celu; w tym duchu wykorzystano pejcze, przypalanie itp. Czasami przykładano też rozgrzane żelazo, co mogło prowadzić do amputacji ręki..."
Inkwizycja - Najbardziej znana jako instytucja polityczno-sądowa w kościele katolickim (łac. - Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium).

Inkwizycja jako instytucja

Inkwizycja to nazwa organu sądowniczego powołanego do działania na polu religijnym. Po raz pierwszy zastosował ją cesarz Justynian I (527-565) w Bizancjum. Inkwizycja ta ścigała innowierców, konfiskowała majątki, a powrót do pogaństwa karała śmiercią. Została potępiona przez biskupów i papieży (np. Wirgiliusz). Karano za herezję też wcześniej (np. pierwszy wyrok śmierci w procesie o herezję wykonano w już 385 roku, w Hiszpanii), kary te jednak nie były zasądzane przez instytucje typu inkwizycyjnego.
=== Inkwizycja katolicka === W Kościele Katolickiem Inkwizycja została powołana jako odpowiedź na szerzące się w całej Europie ruchy heretyckie oraz falę samosądów (np. król Francji Robert II Pobożny w 1022 roku rozpoczął wbrew woli Kościoła ściganie heretyków, a w 1028 roku w Mediolanie władze miejskie doprowadziły do podpalenia stosu pod heretykami). Inkwizycja stawiała sobie za cel przywrócenie ładu społecznego poprzez prowadzenie procesów w miejsce samosądów oraz przez sukcesywne ściagnie tych ruchów które były destrukcyjne społecznie. W szczególności dotyczyło to ruchów albigenskich, w których uczestniczyli m.in. Katarzy. Procedura prawna opierała się na prawodawstwie rzymskim, wypracowanym w I wieku n.e. Sądy inkwizycyji katolickiej na większą skale ustanowił papież Lucjusz III w 1184 roku podczas synodu w Weronie. Papież Grzegorz IX w 1231 roku rozszerzył działalność inkwizycji na wszystkie kraje katolickie i wprowadził oficjalnie urząd inkwizytorów. Powoływano ich przede wszystkim spośród dominikanów i franciszkanów. Od XV wieku inkwizycja została przekształcona w stałe kościelno-państwowe trybunały.
W 1542 roku papież Paweł III zreorganizował inkwizycję. Powołał Kongregację Kardynalską Inkwizycji, tzw. Święte Oficjum (Sacrum Officium), które składało się z 6 kardynałów i miało nadzorować działalność sądów inkwizycyjnych.
Działalność inkwizycji w większości krajów Europy trwała do XVIII wieku (w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech do XIX w.). Do XX wieku przetrwała jedynie Inkwizycja Rzymska. W 1908 papież Pius X przekształcił ją w Kongregację Świętego Oficjum, zaś w 1965 Paweł VI w Świętą Kongregację Doktryny Wiary.
Papież Jan Paweł II - w imieniu Kościoła Katolickiego przeprosił za wszelkie błędy Inkwizycji i inkwizytorów.
Zobacz też: Bibliografia:
W Internecie:
[1] - Z książki: Jacek Salij „Pytania nieobojętne”
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 06:22:39