Czytaj więcej"/> Drukuj
Informacja (łac. informatio - wyobrażenie, pojęcie) to pojęcie o wielu definicjach w różnych dziedzinach.
W teorii informacji jest nią prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia. Zdarzenia mniej prawdopodobne dają więcej informacji. Dokładny wzór to:
\[I = \log_2 (p) \]
  gdzie I = liczba bitów informacji, p - prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia

Podstawowa jednostka informacji - bit, jest to ilość informacji potrzebna do zakodowania, które z dwóch równie prawdopodobnych zdarzeń alternatywnych naprawdę zaszło. Bit odpowiada ilości informacji zawartej w odpowiedzi na pytanie na które można odpowiedzieć tak lub nie. Wartości bitu przyjęło się oznaczać cyframi dwójkowymi 0 i 1. Mogą istnieć ułamkowe ilości informacji - np. w zajściu zdarzenia którego szansa wynosiła 90% zawiera się 0.152 bitów. Własność ta jest wykorzystywana w niektórych algorytmach kompresji, takich jak kodowanie arytmetyczne.
W ujęciu infologicznym (Bo Sundgren 1973) informacja to treść komunikatu przekazywanego za pomocą danych. Ta sama treść może być przekazywana przy pomocy różnych danych (znaki, mowa, wykres itp.). Informacja jest więc pojęciem szerszym niż dane, chociaż potocznie często używa się tych określeń zamiennie.
Informacja jest też czasem uważana za jeden z "towarów" na rynku, podobny do dóbr materialnych czy energii. Do jakiego jednak stopnia ta analogia jest właściwa, i do jakiego stopnia własności informacji i innych towarów są podobne, jest sprawą dyskusyjną.

Informacja (Informacja Wojskowa) - popularna nazwa kontrwywiadu.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:30:01