Czytaj więcej"/> Drukuj
Imperator - (pochodzi od łac. imperium) tytuł, który w czasach republiki przyznawano w Rzymie zwycięskim wodzom.
Pierwszym wodzem, który używał tego tytułu był najprawdopodobniej Scypion Afrykański Starszy obwołany imperatorem przez podległe mu wojska podczas walk z Kartagińczykami w Hiszpanii w końcu III w. p.n.e.
W 45 r. p.n.e. senat przyznał ten tytuł Juliuszowi Cezarowi z prawem jego przekazywania potomkom. Był jednym z tytułów używanych przez Oktawiana i kolejnych cesarzy rzymskich. Po podziale cesarstwa używali go również władcy wschodniorzymscy. Panujący w Konstantynopolu w latach 610-641 Herakliusz I zarzucił jego stosowanie na rzecz greckiego tytułu basilus
Od tytułu imperator pochodzi angielski wyraz emperor, czyli cesarz.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:20:55