Czytaj więcej"/> Drukuj
Immanencja to w skrócie nieodłączność występowania danych dwóch (lub więcej) elementów. Konkretniej, zawieranie się pewnej cechy czy części jako być może odrębnej co do natury ale nierozerwalnej i niezaprzeczalnej w całości. Bóg jest immanentny ponieważ Jego obecność jest cechą Jego stworzenia, ale tez i nie jest On poddany żadnym prawom rządzącym światem. Dla przykładu. Istnienie pestki w śliwce jest immanentną cechą samej śliwki. Nie jest wprawdzie pestka śliwką, ale też śliwka bez pestki nie będzie prawdziwą śliwką. Często też immanencję ocenia się jako odcień zbędności. Dzieje się tak dlatego, że przez różność natur coś co jest immanentne w zasadzie mogłoby nie istnieć. Jednak jest to wrażenie pozorne i błędne, ponieważ pomijanie tego co immanentne redukowałoby całość do nieprwadziwego, nowego i zubożonego układu - zupełnie różnego od tego, którym był początkowo.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:57:13