Czytaj więcej"/> Drukuj
ICL, International Computers Ltd, wielka korporacja komputerowa brytyjska; od 2002 roku po wchłonięciu przez Fujitsu jest oddziałem europejskim tej firmy. Utworzona w roku 1974 przez połączenie firm International Computers and Tabulators (ICT), English Electric, and Elliot z inicjatywy Tony'ego Benna, ówczesnego brytyjskiego ministra techniki, celem zbudowania podwalin narodowego brytyjskiego przemysłu informatycznego, konkurencyjnego wobec takich korporacji, jak IBM.
Słynne komputery tej firmy: Na maszyny te pisano programy uzytkowo-ekonomiczne w językach PLAN (Programming Language Assembler Nineteen-hundred) oraz - poźniej - COBOL, zaś języki Algol i Fortran były używane w celach naukowych. System operacyjny tych maszyn nazywał się GEORGE. Kilka takich maszyn pracowało również w Polsce.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 06:23:06