Czytaj więcej"/> Drukuj
Hunowie – jeden z trzech najważniejszych ludów Wielkiego Stepu. Był to koczowniczy lud pochodzenia tureckiego wywodzący się ze wschodnich terenów Azji Środkowej. Zaistnieli oni we wschodniej części Wielkiego Stepu, a następnie niektóre ich plemiona i ordy przeniosły się na zachód. Według dawnej, obecnie zaniechanej teorii, od Hunów wywodzić się mieli Węgrzy, a nawet Finowie i Estończycy (wszystkie trzy to narody ugrofińskie). Hunowie charakteryzowali się doskonałym opanowaniem jazdy konnej, podobnie zresztą jak inni mieszkańcy stepów.

Krótka historia Hunów

Lud ten wszedł na arenę historii w IV w. p.n.e. kiedy to Orda Hu-Wei zajęła całe północne Chiny ustanawiając cesarską dynastię Wei.
W I w. n.e. kolejna orda Hunów – Orda Hu-Li opanowała ponownie północne Chiny, jednak została stamtąd wyparta przez siły południowo-chińskie i następnie częściowo przegnana ze wschodniej części Wielkiego stepu do Azji Środkowej.
W IV w. n.e. około roku 370 powstała kolejna orda Hunów zwana ordą ugrofińską. Opanowała ona zachodnią część wielkiego stepu, a następnie pod naciskiem kaganatu starotureckiego skierowała się na Europę, zajmując pod wodzą Attyli tereny od Kaukazu aż po Ren. W VI w. n.e. orda ugrofińska została na wielkim stepie całkowicie rozbita przez kaganat staroturecki, jednak jej części zdołały się wcześniej zadomowić w dolinie węgierskiej, w Finlandii i Estonii, tworząc główną część ludności tych krajów.
Hunowie -
W roku 375 Hunowie podbili Ostrogotów i zepchnęli plemiona germańskie na zachód, zapoczątkowując wędrówkę ludów. W roku 451 zostali pokonani przez rzymskiego wodza Aecjusza na Polach Katalaunijskich. Wkrótce po śmierci Attyli w roku 453 państwo Hunów rozpadło się.

Ordy Hunów

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:17:07