Czytaj więcej"/> Drukuj
Hrabia – tytuł arystokratyczny, w czasach wczesnośredniowiecznych comes.
Pierwotnie hrabiami nazywano osoby sprawujące funkcje zarządu nad okręgami zwanymi hrabstwami (stąd późniejszy podział na hrabstwa (np. Anglia) lub komitaty (od comites zarządzających comitatus – np. Węgry). Z biegiem czasu tytuł ten stał się dziedzicznym i przerodził się w tytuł arystokratyczny wyższej szlachty. W Niemczech graf, w Wielkiej Brytanii earl. Earl (comes) był w zasadzie bliższy arystokratycznemu tytułowi kontynentalnego księcia. W Anglii zanim wprowadzono tytuł diuka, tytuł książęcy przysługiwał tylko księciu krwi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:08:21