Czytaj więcej"/> Drukuj
Historia literatury to jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historyczno-literackiego, badaniem rozwoju ewolucji i różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyką, ewolucją postaw czytelniczych, form literackich, związkami literatury z życiem danej społeczności a także ewolucją idei, problemów i motywów, będących pożywką dla literatury poszczególnych okresów literackich.
Jako odrębna dziedzina nauki pojawiła się w XVIII w. Wiąże się ona z innymi dziedzinami literaturoznawstwa, m.in. z teorią literatury, a także z innymi dziedzinami nauki, takimi jak: historia czy socjologia.
Często jest przedstawiana w opozycji do drugiej, głównej dziedziny badań literaturoznawczych – poetyki.
文學史
Stória de la lhiteratura
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:17:16