Czytaj więcej"/> Drukuj
Hipoteza - osąd, teoria, która nie znalazła jeszcze potwierdzenia w faktach, lub w przypadku hipotez matematycznych nie została jeszcze poprawnie udowodniona.
Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 06:38:52