Czytaj więcej"/> Drukuj
Hieroglify to najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodzi się (podobnie jak nazwa władcy - faraona) z jęz. greckiego i oznacza święte znaki.
W piśmie hieroglificznym występują 3 rodzaje znaków: Określenie "hieroglify" stosowane jest także w stosunku do innych rodzajów pisma piktograficznego, używanego przez m.in. Azteków, Majów.

Znaki fonetyczne

Pismo starożytnego Egiptu używało powszechnie znaków fonetycznych do zapisu języka egipskiego. Ze względu na strukturę tego języka, podobną do struktury języków semickich (występowanie tzw. rdzenia spółgłoskowego, uzupełnianego w zależności od funkcji gramatycznej odpowiednimi samogłoskami), występują jedynie hieroglificzne znaki spółgłoskowe. Są to znaki oznaczające 1, 2 lub nawet 3 spółgłoski.

Ideogramy

Wiele słów posiadało własne oznaczenie hieroglificzne, np. "krzyż ankh" oznaczał "życie" i był przedstawiany jako tzw. krzyż z uszkiem.

Determinatywy

Używane były do uściślenia, o jaką klasę wyrazów chodzi. Np. wszystkie imiona bóstw były poprzedzane znakiem siedzącej figurki boga (podobnie jak w piśmie klinowym).

Kierunek pisania

Hieroglify były zapisywane albo w kolumnach od góry do dołu, albo w rzędach. Każdy znak posiada swoje lustrzane odbicie używane do zapisu w odwrotną stronę. Przy czytaniu musimy "spotykać" się z przedstawionymi hieroglifami, tj. czytać w stronę odwrotną niż "patrzą" przedstawione w piśmie hieroglifycznym ptaki.

Kartusze

Do zapisu imion królewskich używano kartuszy. Dzięki takim kartuszom, jak np. kartusz króla Ptolemeusza francuski egiptolog Jean François Champollion odczytał starożytne "święte znaki":

Zapis liczb

Starożytni Egipcjanie używali systemu dziesiętnego. Istniały specjalne znaki dla 1, 10, 100, 1000 i 10000. Działano także na tzw. ułamkach egipskich, tzn. takich ułamkach, w liczniku których zawsze występuje 1, czyli 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 itd.
Zobacz też : Linki zewnętrzne :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 03:43:21