Czytaj więcej"/> Drukuj
Hermann_Minkowski -
Hermann Minkowski (ur. 22 czerwca 1864r. w Kownie, zm. 12 stycznia 1909r. w Getyndze) – niemiecki matematyk i fizyk, profesor uniwersytetów w Bonn (od 1893), Królewcu (od 1894), Zurychu (od 1896) i Getyndze (od 1902). Wprowadził idee geometryczne do fizyki matematycznej, teorii względności i teorii liczb.
Minkowski studiował w Berlinie i Królewcu, gdzie w roku 1885 uzyskał doktorat. Dwa lata wcześniej, jeszcze jako student, otrzymał nagrodę Francuskiej Akademii Nauk za pracę z teorii form kwadratowych. Wykładał następnie na uczelniach w Bonn, Getyndze, Królewcu i Zurichu, gdzie był nauczycielem Einsteina.
Badania w dziedzinie arytmetycznych form kwadratowych n zmiennych nasunęły mu myśl badania własności pewnych zbiorów (mianowicie zbiorów wypukłych) w przestrzeniach n wymiarowych. W roku 1896 zebrał swe wyniki w postaci tzw. geometrycznej teorii liczb.
W roku 1902 został członkiem Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Getyndze i został jednym z bliskich współpracowników Dawida Hilberta.
Jedną z zasług Minkowskiego jest wykład szczególnej teorii względności w oparciu o tak zwaną przestrzeń Minkowskiego. Około roku 1907 Minkowski doszedł do wniosku, że idee Einsteina oparte o wcześniejsze prace Lorentza i Poincarégo dadzą się łatwiej przedstawić jeśli czas i przestrzeń potraktować jako wymiary pewnej przestrzeni czterowymiarowej, a nie osobne i nie związane ze sobą wielkości. Można przyjąć, że to właśnie Minkowskiemu zawdzięczamy interpretację czasu jako "czwartego wymiaru".
Ważnym wkładem Minkowskiego do fizyki matematycznej jest postulat niezmienniczości praw fizyki względem grupy przekształceń Lorentza, który wykorzystał przy wyprowadzeniu równań pola elektromagnetycznego.
Na cześć Minkowskiego jedną z asteroidów nazwano 12493 Minkowski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 22:12:05