Czytaj więcej"/> Drukuj

Spis herbarzy polskich

 1. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578. (okładka)
 2. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584.
 3. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1858.
 4. Szymon Okólski Orbis Polonus – Kraków, 1640.
 5. Wacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.
 6. Ks. Kacper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. - Lwów, 1728.
 7. Ks. Kacper Niesiecki Korona polska – Lwów, 1728–1743.
 8. Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.
 9. Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego - Kraków, 1870.
 10. Adam Boniecki Herbarz polski - Warszawa 1899-1913.
 11. Seweryn hrabia Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej - Warszawa 1904-1938.

Herbarze w Internecie

 1. Herbarz Adama Kromera: http://akromer.republika.pl/polska.html
 2. Herbarz Kujawsko-Pomorski: http://www.kujawy.com.pl/historia/herb/herbarz.htm
 3. ALBUM POLSKI - Interaktywny Album Heraldyczny RP|Herby Miast Polskich: http://www.pl.info.pl
 4. Genealogia dynastyczna - Dział HERBARZ (pełny herbarz rodzin i herbów polskich) - opracowanie : Ryszard Jurzak
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 23:26:37