Czytaj więcej"/> Drukuj
Hans-Dietrich Genscher (urodził się 21 marca 1927 w miejscowości Reideburg powiat Halle , jest niemieckim politykiem z partii FDP. Genscher przez dłuższy czas był ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Krótka biografia

Genscher jako polityk

Genscher był zwolennikiem odprężenia między Wschodem a Zachodem i rozwinął własną strategię prowadzenia takiej polityki. Miał duży udział w pomyślnym zjednoczeniu Niemiec w latach 1989/90 oraz przy tworzeniu UE.
1989 Genscher był za skutecznym wspieraniem przemian w Polsce i na Węgrzech.
Po wycofaniu się z polityki Genscher został honorowym przewodniczącym partii niemieckiej FDP.

Literatura

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 08:12:50