Czytaj więcej"/> Drukuj
Grzech pierworodny - w teologii chrześcijańskiej grzech przekazywany człowiekowi w momencie poczęcia i przechodzący z pokolenia na pokolenie; mający swą praprzyczynę w grzechu Adama i Ewy w raju. Grzech pierworodny jest niejako przypisany do ludzkiej natury i tłumaczy jej zepsucie (wiekszą skłonność człowieka do zła niż do dobra). Zmywany jest przez chrzest. Karą za grzech pierworodny jest pozbawienie oglądania Boga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:40:42