Czytaj więcej"/> Drukuj
Grzech to pojęcie występujące w niektórych religiach, które oznacza przekroczenie norm religijnych. Dokładniej jest to świadome działanie, bądź postawa, która jest sprzeczna z nakazami boga. Grzech doprowadza do alienacji jednostki ludzkiej wobec boga.
Potocznie grzechem nazywa się myśl, wypowiedź lub czyn, który jest moralnie naganny, szkodzący innym lub samej osobie dokonującej grzechu. Grzech w tym znaczeniu oddala daną osobę od boga i innych ludzi i obciąża sumienie tej osoby winą.
Przeważnie religie takie rozróżniają różne "poziomy" grzechu, i określenie "grzech" nie koniecznie jest stosowane do wszystkich tego typu działań.
Często popełnienie grzechu oznacza wstąpienie w pewien stan nieczystości, który jeśli nie zostanie zmyty może oznaczać karę w życiu pozagrobowym.
W niektórych religiach grzechy popełnione przez przodków mogą być dziedziczone. Szczególnym przypadkiem jest grzech pierworodny w niektórych wyznaniach chrześcijańskich, który jest dziedziczony przez wszystkich ludzi.

Grzech to postawa lub działanie sprzeczne z charakterem Boga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 07:29:58